Služby

Vložkovanie komínov

 

Vložkovanie komínov je spôsob obnovy existujúcich komínov, bez toho, aby bolo nutné stavať nový komín. Po vyvložkovaní komína je možné komín použiť ako pre spaľovanie plynných, tekutých i tuhých palív. Často sa využíva tiež tam, kde je potrebné zvýšiť hodnotu ťahu v komíne a tým podporiť horenie, tým že sa upraví priemer komína podľa parametrov zapojeného spotrebiča, dĺžky spalinovej cesty, a pod.. Komíny musia byť vyvložkované lebo pri horení paliva sa vytvárajú splodiny, ktoré obsahujú agresívne zložky, ktoré sa usadzajú v komínovom prieduchu. To neskôr vedie k poškodeniu komína.


Používaný materiál na vložkovanie komínov:

nehrdzavejúca oceľ – 1.4404 ; 1.4571 o hrúbke 0.6mm, 0,8mm, 1mm.

  

Frézovanie komínov

 

Frézovanie je činnosť, ktorá umožňuje rekonštrukciu komínov, a to bez nutnosti búrania komínového muriva. Pri frézovaní dochádza k zväčšeniu existujúceho komínového prieduchu, ktoré sa realizuje postupným odoberaním muriva pomocou hydraulickej komínovej frézy.

Technicky stav a profil komína je nutné posúdiť už pred frézovaním. Minimálny prierez pre frézovanie je 100 mm . Navyše, pri použití vhodných materiálov pre vložkovanie získa zákazník rovnakú záruku, ako pri postavení nového komína.

Frézovanie komínov je rýchlejšou a lacnejšou operáciou, než by bolo zbúranie existujúceho komínového telesa a postavenie nového. Pri frézovaní je možné odobrať až 1 / 3 hrúbky steny komína . Frézovanie minimalizuje prašnosť, ktorej sa pri použití iných metód pre zväčšenie prierezu komína nedá vyhnúť. Preto možno túto metódu odporučiť predovšetkým pre bytové a rodinné domy, ktoré sa počas doby rekonštrukcie komína frézovaním nestanú neobývateľnými. Frézovanie jedného prieduchu vrátane vyvložkovania, trvá vo väčšine prípadov 1 deň a prakticky neobmedzuje prevádzku objektu.